Sporočilo
 • EU direktiva o e-zasebnosti

  Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentifikacijo, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše strani se strinjate, da spletna stran na vaš računalnik shranjuje piškotke.

  Dokumenti EU direktiva o e-zasebnosti

Računovodstvo

Računovodske storitve opravljamo velikim, srednje velikim in majhnim podjetjem ter društvom in zavodom. Ker ima vsak poslovni subjekt svoje specifike pri vodenju računov (dejavnost, način in obseg poslovanja, število zaposlenih, ...) storitve računovodstva temu primerno prilagodimo.

Naš računovodski servis za Vas opravlja naslednje storitve iz sklopa računovodstva:

 • vodenje poslovnih knjig: knjiženje prejetih, in izdanih računov ter bančih izpisov
 • analitična evidenca saldakontov
 • izpis odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • obračun DDV in zamudnih obresti ter izpis opominov
 • vodenje davčnih evidenc
 • zdelava medletnih in zaključnih bilanc ter poročil za AJPES
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve za potrebe DURS in ZPIZ
 • obračun socialnih prispevkov za davčnega zavezanca
 • knjiženje maloprodaje in blagajniško poslovanje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava statistike finančnih računov in poročil za Banko Slovenije
 • vodenje plačilnega prometa
 • priprava potrebnih dokumentov za pridobitev posojila
 • obveščanje o spremembah na področjih davčne in računovodske zakonodaje
 • izkaz poslovnega izida
 • bilanca stanja
 • prevrednotenje
 • izkaz finančnih tokov

 • seznam
 • amortizacija
 • prevrednotenje

 • podjemne pogodbe
 • avtorski honorarji