Sporočilo
  • EU direktiva o e-zasebnosti

    Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentifikacijo, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše strani se strinjate, da spletna stran na vaš računalnik shranjuje piškotke.

    Dokumenti EU direktiva o e-zasebnosti

Ra?unovodstvo

Ra?unovodske storitve opravljamo velikim, srednje velikim in majhnim podjetjem ter drutvom in zavodom. Ker ima vsak poslovni subjekt svoje specifike pri vodenju ra?unov (dejavnost, na?in in obseg poslovanja, tevilo zaposlenih, ...) storitve ra?unovodstva temu primerno prilagodimo.

Na ra?unovodski servis za Vas opravlja naslednje storitve iz sklopa ra?unovodstva:

Več ...

Dav?no svetovanje

Poznavanje dav?ne zakonodaje je temelj varnega poslovanja. S pomo?jo dav?nega svetovanja lahko davke ustrezno zniate in prihranite denar. Dav?na politika posameznega podjetja pa je odvisna od statusne ureditve podjetja, dejavnosti ter obsega in na?ina poslovanja.

Glede na individualne potrebe strankam nudimo:

Več ...

Poslovno in finan?no svetovanje

Za optimalno delovanje poslovnega sistema je potrebno prepletanje tako ra?unovodstva kot tudi dav?nega, poslovnega in finan?nega znanja. Ker elimo strankam ponuditi najbolje, nudimo tudi s podro?ja financ naslednje storitve:

  • priprava kompenzacij in asignacij

Več ...